sâmbătă, 26 noiembrie 2011

INVATAMINTE - MOSNEGII sau ACOLO UNDE ESTE IUBIRE, VA FI si BUNASTARE si SUCCES


O femeie iese din cas� si vede 3 mosnegi cu barb� alb� st�nd �n fata casei.
Nu-i cunostea dar, vaz�ndu-i sup�rati, �i invita �n cas� s� man�nce ceva.
"Sotul t�u este acas�?" � �ntreab� ei.

"Nu, este iesit."
"Atunci nu putem intra" � replic� ei.
Seara, c�nd sotul se �ntoarce acas�, ea �i povesteste despre cei trei mosnegi.
"Du-te, spune-le c� am venit si pofteste-i �n�untru."
Femeia se duce si �i invit�.
'Nu putem intra toti �n cas�', replic� ei.


'Cum asa?' �ntreab� ea.
Unul dintre mosnegi �i explic�. 'Eu sunt BUN�STARE, el este SUCCES iar cel�lalt este IUBIRE.
Acum du-te si �ntreab�-l pe sotul t�u care dintre noi s� vina �n cas�.'


Femeia intr� �n cas� si �i spune sotului, care se bucur�. 'Ce bine!! In acest caz invit�-l pe BUN�STARE s� ne umple casa cu bun�stare!'

Sotia nu a fost de acord. "De ce s� nu-l invit�m pe SUCCES?"

Nora �i asculta dintr-un colt al casei. 'N-ar fi mai bine s�-l invit�m pe IUBIRE? Casa noastr� ar fi atunci plin� de iubire!' � a sugerat nora.

'Hai s� ne ghid�m dup� sfatul norei' �i zice sotul sotiei.
'Du-te afar� si invit�-l pe IUBIRE s� ne fie oaspete.'
Femeia iese afar� si �ntreab�: "Care dintre voi este IUBIRE? Pe el �l invit�m s� ne fie oaspete.."
IUBIRE porneste �nspre cas�. Odat� cu el se pornesc �n urma lui si ceilalti doi. Surprins� femeia �ntreab�: "L-am invitat doar pe IUBIRE. Cum de veni�i si voi cu el?"
Cei trei mosnegi replicar�: 'Dac� l-ai fi invitat pe BUN�STARE sau pe SUCCES, ceilalti ar fi r�mas pe loc, dar de vreme ce l-ai invitat pe IUBIRE, unde merge el mergem si noi. Unde este IUBIRE este si BUN�STARE si SUCCES!!!!!!'DORINTA MEA PENTRU TINE�.


Unde este durere, �ti doresc pace si fericire.
Unde sunt �ndoieli personale, �ti doresc re�nnoirea �ncrederii �n abilitatea ta de-a trece peste greut�ti.
Unde este oboseal� sau blazare, �ti doresc �ntelegere, r�bdare si puteri re�nnoite..
Unde este fric�, �ti doresc iubire si curaj.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu